falskhet

falskheten
falskheter
falskheterna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet falskhet på svenska?

Obestämd singular: falskhet
Bestämd singular: falskheten
Obestämd plural: falskheter
Bestämd plural: falskheterna

Vad betyder falskhet inom sociologi ?

lismande, oärlighet

Möjliga synonymer till falskhet

Relaterat till falskhet

ont

oriktighet

slughet

falskhet

kriminalitet

lastbarhet

oredlighet

försyndelse

sammanblandning

osanning

olikhet

orätt

Diskussion om ordet falskhet