avtaga

avta

Verb
  • "Hans intresse för projektet avtog efterhand"
  • "Den globala aids-epidemin visar inga tecken på att avta"

Synonymer

  • "Vinden har börjat avta"

Synonymer

  • "Hon avtog sin hjälm"

Synonymer