skötsel

skötseln
skötslar
skötslarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till skötsel

Hur böjs ordet skötsel på svenska?

Obestämd singular: skötsel
Bestämd singular: skötseln
Obestämd plural: skötslar
Bestämd plural: skötslarna

Hur används ordet skötsel

 • "Att veta hur man tar hand om skötseln av akvariet gör upplevelsen ännu trevligare"
 • "I fångenskap, med rätt skötsel, kan de leva i 4-5 år"
 • "Barnet behöver särskild tillsyn och skötsel i åtminstone sex månader"
 • "Drift och skötsel av en arkeologisk fyndplats"
 • "Karlskronahem har beslutat att häva avtalet gällande inre skötsel, av två bostadsområden, med underentreprenören Ocab."
 • "Man måste verkligen tänka till extra vid skötsel av skyddade skogar, det handlar om höga naturvärden som kan komma i konflikt med en strävan efter ett högt besökarantal, säger Ola Runfors, projektledare på Skogsstyrelsen."
 • "Juryn har tagit hänsyn till bedömningskriterier som rofylldhet, artrikedom, rymd, skötsel och underhåll, samt egenskaper och insatser som gör parken attraktiv och tillgänglig för allmänheten, vid valet av nominerade bidrag."
 • "I minst sex månader lät ägaren hästens hovar växa utan skötsel."
 • "Hösten 2012 genomförde AB Karlskronahem en upphandling gällande inre skötsel, bland annat trappstädning."
 • "Satsningen går också ut på att fler arbetslösa ska knytas till Naturvårdslag, i vilka långtidsarbetslösa får jobba med naturvård och skötsel av grönområden och att skapa arbetslivsintroduktionsanställningar i vård- och omsorgsverksamhet för personer mellan 19-25 år och som är arbetslösa."
 • "Orsaken var, enligt kommun, att Platow inte levt upp till kraven i avtalet och att arrendatorn bland annat struntat i skötsel och renhållning."
 • "En av dem som riktat hård kritik mot Karön Centers skötsel av hamnen och servicebyggnaden är Alexander Milsten, ordförande i Ekenäs Bryggförening."
 • "Det är inte första gången Nicklas Platow, numera partiledare för det nybildade lokalpolitiska Karlskronapartiet, hamnat i tvist om skötsel av krogar."
 • "Rastplatserna har bedömts utifrån utformning, parkerings- och uppställningsmöjligheter, lekutrustning och skötsel."

Vad betyder skötsel inom allmänt ?

tillsyn av någon eller något, och vid behov behandling eller underhåll

Möjliga synonymer till skötsel

Diskussion om ordet skötsel