medgiva

medgav
medgivit
medgiver
Verb

Översättningar

Synonymer till medgiva

Hur böjs ordet medgiva på svenska?

Presens: medgiver
Preteritum: medgav
Supinum: medgivit

Vad betyder medgiva inom vardagligt ?

''ålderdomlig variant av'' medge

Relaterat till medgiva

samstämmighet

tillåtelse

domstolsförhandling

bevis

enighet

samtycke

bekräftelse

mildhet

villkor

Diskussion om ordet medgiva