införa

inför
införde
infört
Verb

Hur böjs ordet införa på svenska?

Presens: inför
Preteritum: införde
Supinum: infört

Hur används ordet införa

 • "Jobbik vill även införa dödsstraff så snart det bara är möjligt."
 • "Vår linje innebär att vi vill införa tuffa gränsvärden för ljudnivåer, men samtidigt ha längre ledtider, alltså den tid som industrin har på sig att ställa om produktionen efter de nya gränsvärdena."
 • "Uganda ska införa dödsstraff för homosexualitet."
 • "Efter hand började mindre rebellgrupper och tidigare stödtrupper till MNLA:s offensiv att införa sharialagar i flera områden och den 17 juli hade MNLA förlorat det mesta av kontrollen till islamistiska grupper."
 • "Kalifornien, Australien, Korea, Japan och även Kina kommer snart att införa utsläppshandel."
 • "Bortsett från det obehagliga i att i lagstiftningen införa regler som uppmuntrar till angiveri, finns också skäl att ifrågasätta bevisvärdet i uppgifter som lämnas av grova brottslingar, understryker Annie Lööf och avvisar kronvittnen."
 • "Det som utbildningsminister Jan Björklund med stöd av Lärarnas Riksförbund vill införa är stadieindelade timplaner med en minsta garanterad undervisningstid per ämne och stadium."
 • "När de lät meddela att de ville införa ståplatser på sina flyg fick det stort genomslag."
 • "För att införa undantag, exempelvis för boende i Backa, krävs nytt riksdagsbeslut vilket kan fattas tidigast i höst."
 • "Än så länge finns inga planer på att införa barnom sorg på obekväm arbetstid i Mölndal."
 • "– Det anständiga vore att införa en undantagsklausul i befintlig lagtext, så att också sådana som Joakim kan omfattas av ersättningen."
 • "– Det är inte något vi har tänkt införa."
 • "Karlskrona kommun tar nu de första stegen för att införa heltidsanställning för alla medarbetare."
 • "Skolan behövde spara 2,2 miljoner kronor och förslaget att införa åldersintegrerade klasser samtidigt som personalstyrkan krymptes fick både föräldrar, elever och lärare att reagera."
 • "Det var i onsdags som Skolinspektionen beslutade att det är fritt fram för rektorer att införa mobilförbud i skolan och att telefonen ligger avstängd i en låda under lektionstid eller under hela skoldagen tycks ha blivit vanligare i landet."
 • "Igår rapporterade SVT Nyheter Blekinge om att BUS, nämnden för barn, ungdom och skola, i Karlshamn fattat beslut om att införa tobaksstopp på alla skolor i Karlshamn även utanför skolområdet."
 • "I nuläget finns ingen plan på att införa någon gemensam strategi för mobilanvändandet i skolorna i Karlskrona."
 • "Länsstyrelsen i Blekinge ska nu införa dykförbud för att skydda det unika fartyget."
 • "Länsstyrelsen kommer att införa dykförbud."
 • "Olofströms kommunstyrelse beslutade i går att införa ID-kort för kommunens anställda."

Ordet införa har 4 betydelser

 • Inom lingvistik
 • Inom generell
 • Inom måleri
 • Inom vardagligt
lingvistik
generell
måleri
vardagligt

Vad betyder införa inom lingvistik ?

börja använda en regel eller beteckning

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till införa (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till införa (inom lingvistik)

Relaterat till införa (inom lingvistik)

grund

prototyp

början

skrivning

förhand

inträde

inskjutning

insida

Vanlig betydelse av ordet införa inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till införa (inom generell)

Möjliga synonymer till införa (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet införa inom måleri

Översättningar (inom måleri)

Synonymer till införa (inom måleri)

Möjliga synonymer till införa (inom måleri)

Ovanlig betydelse av ordet införa inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till införa (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till införa (inom vardagligt)

Diskussion om ordet införa