hunger

hungern

(-)(-)
Substantiv
sociologi
Hunger är en känsla som uppstår hos människor och djur då magsäcken är tom.
  • "Den gemensamma parlamentariska församlingen konstaterar att som regel är det kvinnor och barn som drabbas värst av krig, konflikter, våld, hunger och fördrivningar, och att kvinnor därför måste involveras på ett lämpligt sätt i alla processer som rör utveckling och beslutsfattande. eur-lex.europa.eu"

Synonymer

Är del av

Har del

Motsats

Övrig relation

bildligt
hunger
En stark längtan efter något: kunskap, pengar, makt o.d.
  • "Precis som det är viktigt att lära unga människor om världen på ett klokt sätt måste unga människor också få undervisning om kloka matvanor på ett sätt som leder till kunskapshunger. europarl.europa.eu"

Synonymer

Har undergrupp
hunger

Substantiv
  • Svenska
  • hunger [ sociologi ]
a physiological need for food

Synonymer

strong desire for something (not food or drink): "a thirst for knowledge"
  • "hunger for affection"

Synonymer

hunger

hunger

hungers

hungered

hungered

hungering

Verb
feel the need to eat

Synonymer

Synonymer