strike

struck
strike
struck
Verb

Hur används ordet strike

 • "strike middle C"
 • "The auto workers are striking for higher wages"
 • "She struck a goldmine"
 • "Please strike this remark from the record"

Ordet strike har 17 betydelser

 • Inom musik
 • Inom vardagligt
 • Inom musik
 • Inom luftfart
 • Inom spel
 • Inom sport
 • Inom ur
 • Inom medicin
 • Inom årstider
 • Inom politik
 • Inom vardagligt
 • Inom sjöfart
 • Inom ekonomi
 • Inom botanik
 • Inom bildligt
 • Inom fiskar
 • Inom allmänt
musik
vardagligt
musik
luftfart
spel
sport
ur
medicin
årstider
politik
vardagligt
sjöfart
ekonomi
botanik
bildligt
fiskar
allmänt

Vad betyder strike inom musik ?

make a strike against an enemy or a target

Översättningar (inom musik)

Synonymer till strike (inom musik)

Möjliga synonymer till strike (inom musik)

Vanlig betydelse av ordet strike inom vardagligt

stop work in order to press demands

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till strike (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till strike (inom vardagligt)

Ordet strike inom musik

as of a piano key or notes; also used metaphorically: "strike a sour note

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till strike (inom musik)

Ordet strike inom luftfart

deliver a blow to, deliver a stroke to

Översättningar (inom luftfart)

Synonymer till strike (inom luftfart)

Möjliga synonymer till strike (inom luftfart)

Ordet strike inom spel

Översättningar (inom spel)

Svenska

Synonymer till strike (inom spel)

Möjliga synonymer till strike (inom spel)

Ordet strike inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till strike (inom sport)

Möjliga synonymer till strike (inom sport)

Ordet strike inom ur

indicate a certain time by striking, of clocks

Översättningar (inom ur)

Svenska

Ordet strike inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till strike (inom medicin)

Möjliga synonymer till strike (inom medicin)

Ordet strike inom årstider

Översättningar (inom årstider)

Synonymer till strike (inom årstider)

Möjliga synonymer till strike (inom årstider)

Ordet strike inom politik

Översättningar (inom politik)

Synonymer till strike (inom politik)

Möjliga synonymer till strike (inom politik)

Ordet strike inom vardagligt

find unexpectedly

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till strike (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till strike (inom vardagligt)

Ordet strike inom sjöfart

produce by ignition; as of fire

Översättningar (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till strike (inom sjöfart)

Ordet strike inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till strike (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till strike (inom ekonomi)

Ordet strike inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till strike (inom botanik)

Möjliga synonymer till strike (inom botanik)

Ordet strike inom bildligt

arrive at or come upon, as of solutions to problems

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till strike (inom bildligt)

Möjliga synonymer till strike (inom bildligt)

Ordet strike inom fiskar

Översättningar (inom fiskar)

Svenska

Möjliga synonymer till strike (inom fiskar)

Ordet strike inom allmänt

with a lighting ecc

Översättningar (inom allmänt)

Möjliga synonymer till strike (inom allmänt)

Diskussion om ordet strike

strike

strikes
Substantiv

Översättningar (inom allmänt)

Svenska

Synonymer till strike (inom allmänt)

Hur används ordet strike

 • "the strike lasted more than a month before it was settled"
 • "the strike was scheduled to begin at dawn"
 • "this pitcher throws more strikes than balls"
 • "he finished with three strikes in the tenth frame"

Ordet strike har 11 betydelser

 • Inom lås
 • Inom militärväsen
 • Inom ur
 • Inom geologi
 • Inom sport
 • Inom veterinärmedicin
 • Inom musik
 • Inom teknik
 • Inom generell
 • Inom data
 • Inom vardagligt
lås
militärväsen
ur
geologi
sport
veterinärmedicin
musik
teknik
generell
data
vardagligt

Ordet strike inom lås

Översättningar (inom lås)

Svenska

Möjliga synonymer till strike (inom lås)

Ordet strike inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Möjliga synonymer till strike (inom militärväsen)

Ordet strike inom ur

Översättningar (inom ur)

Svenska

Ordet strike inom geologi

Ordet strike inom sport

i bowling

Översättningar (inom sport)

Svenska

Ordet strike inom veterinärmedicin

sjukdom hos får

Översättningar (inom veterinärmedicin)

Svenska
 • myiasis  [ veterinärmedicin ]

Ordet strike inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Möjliga synonymer till strike (inom musik)

Ordet strike inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Ordet strike inom generell

a group's refusal to work in protest against low pay or bad work conditions

an attack that is intended to seize or inflict damage on or destroy an objective

a pitch that is in the strike zone and that the batter does not hit

a score in tenpins: knocking down all ten with the first ball

Synonymer till strike (inom generell)

Uttryck till strike (inom generell)

Ordet strike inom data

Synonymer till strike (inom data)

Möjliga synonymer till strike (inom data)

Ordet strike inom vardagligt

Synonymer till strike (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till strike (inom vardagligt)

Diskussion om ordet strike

strike

striken
striker
strikerna
Substantiv [n]

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Synonymer till strike (inom vardagligt)

Hur böjs ordet strike på svenska?

Obestämd singular: strike
Bestämd singular: striken
Obestämd plural: striker
Bestämd plural: strikerna

Hur används ordet strike

 • "Initiativtagare till kursen är Tommy ” Potti ” Ingemarsson, som har tio VM-titlar i Counter strike."
 • "Eleverna får spela Counter strike, lära sig om gruppdynamik, kost och träning."
 • "I datorspelet Counter strike hade han lånat ut en digital kniv till en medspelare, en kniv som han trots upprepade påminnelser inte fått tillbaka."
 • "Det var en jämn final i Fountain Valley Open – tills amerikanskan Bryanna Coté misslyckades med att slå en strike på matchens sista slag."
 • "Elitbowlarens tre bästa tips för att slå en strike"
 • "I klippet ger hon sina tre bästa tips för att slå en strike."
 • "I november i fjol valde Norge att satsa på 48 amerikanska stridsflygplan av typen Joint strike fighter, framför Gripen."
 • "Trovärdigheten i den norska regeringens besked att JSF, Joint strike fighter, är både billigare bättre ifrågasätts i Norge."
 • "Tävlingen började med bowling och det var många som lyckades få full pott genom en strike."
 • "Det finns ingen åldersgräns för att köpa och betta och Max Lindqvist som tävlar i spelet Counter strike uppmanar föräldrar att hålla koll på barnens spelande."

Vad betyder strike inom sport ?

i bowling

Möjliga synonymer till strike

Diskussion om ordet strike