förfining

förfiningen

förfiningar

förfiningarna

Substantiv
En hög kvalitet med avseende på tänkesätt, seder och smak
  • "Han är ihågkommen för hans generositet och förfining"

Synonymer