likvidera

(-)(-)(-)
Substantivlikvidera

likviderar

likviderade

likviderat

likvidera

Verb

Synonymer

juridik ekonomi
Att likvidera ett bolag innebär att betala alla skulder och avregistrera.

Synonymer

Övrig relation