koncession

koncessionen

koncessioner

koncessionerna

Substantiv
Koncession betyder medgivande eller eftergift.
Mer specifikt kan det betyda "tillstånd att bedriva viss verksamhet".

Synonymer

Synonymer