beakta

beaktar
beaktade
beaktat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet beakta på svenska?

Presens: beaktar
Preteritum: beaktade
Supinum: beaktat

Hur används ordet beakta

 • "När man väljer trafiklösningar finns det väldigt många saker att beakta, inte minst måste man se till att de tillför värden för stadens estetiska och fysiska miljö, till exempel längs södra älvstranden och i Gullbergsvassområdet."
 • "” Genom agentens egenmäktiga handlande och underlåtenhet att beakta förbindelsesystemet blev förberedelserna för detta möte otillräckliga ... ” ( 14 / 3 1970 )"
 • "37-åringens försvarare Tommy Nilsson hävdar att tingsrätten svalt åklagarnas påståenden rakt av utan att beakta det som försvaret fört fram."
 • "Vi uppmanar Västsveriges politiker att beakta de stora förluster i framför allt tid och pengar som både pendlare från kranskommunerna och göteborgarna får med Västlänken och snarast göra en parallell utredning för att kunna fatta ett reviderat genomförandebeslut."
 • "” Jag, Sven Svensson ... förklarar härmed min beredskap att stödja DDR:s säkerhetsorgan, i deras uppgift att upprätthålla och säkra freden ... I min personliga säkerhets intresse och för att säkerställa uppgifterna förpliktar jag mig, att gentemot varje annan person beakta sekretess ”, står det i dokumentet som Eberhardt skrev under."
 • "Men nu har teknik- och serviceförvaltningen fått i uppdrag att återställa gården, och i andra hand beakta förslag på förbättringar i utemiljön som elever och personal har arbetat fram."
 • "Men nu har teknik- och serviceförvaltningen fått i uppdrag att återställa gården, och i andra hand beakta förslag på förbättringar i utemiljön som elever och per­sonal har arbetat fram."
 • "När det gäller hur de valt att beakta råden, så är det en fråga för Fastighetskontoret."
 • "När det gäller hur de valt att beakta råden, så är det en fråga för Fastighetskontoret."
 • "Deras behov framstår som viktigare att beakta än allmänt förmögna personer som lever i en annan verklighet."

Vad betyder beakta inom generell ?

vara medveten om och ta hänsyn till; ta med i beräkningen

Relaterat till beakta

övertygelse

varning

uppmärksamhet

omsorg

relation

pliktuppfyllelse

Diskussion om ordet beakta

beaktad

Okänd ordklass

Hur används ordet beaktad

 • "– Vi menar att kränkningen tidigare inte varit tillräckligt beaktad."
 • "Vi tycker att det är för dåligt, nivåerna är för låga och bemanningsfrågan är inte tillräckligt beaktad, säger Matts Jutterström, förhandlingschef vid Pappers."
 • "Vi tycker att det är för dåligt, nivåerna är för låga och bemanningsfrågan är inte tillräckligt beaktad, sade Matts Jutterström, förhandlingschef vid Pappers."
 • "Vi tycker att det är för dåligt, nivåerna är för låga och bemanningsfrågan är inte tillräckligt beaktad, säger Matts Jutterström, förhandlingschef vid Pappers."
 • "Vi tycker att det är för dåligt, nivåerna är för låga och bemanningsfrågan är inte tillräckligt beaktad, sade Matts Jutterström, förhandlingschef vid Pappers."
 • "– Nej, säkerheten är högt beaktad, säger Maria."
 • "Knappt beaktad"
 • "Exiloppositionen är knappt beaktad inne i det lidande Syrien."

Diskussion om ordet beaktad