överväga

överväger

övervägde

övervägt

överväg

Verb

Synonymer