svulst

svulsten

svulster

svulsterna

Substantiv
medicin

Synonymer