rutin

rutinen
rutiner
rutinerna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet rutin på svenska?

Obestämd singular: rutin
Bestämd singular: rutinen
Obestämd plural: rutiner
Bestämd plural: rutinerna

Hur används ordet rutin

 • "I landet totalt är det bara knappt var tredje kommun som har en aktuell rutin för detta, enligt nyhetsbyrån Sirén."
 • "– Det har flytit på väldigt bra, det känns som vi har rutin på det nu även om vi är väldigt få som arrangerar Pride."
 • "Det finns inte heller någon handlingsplan eller rutin för omhändertagande och bemötande av personer med utåtagerande problematik på boendet och en verksamhetschef har nu gjort en lex-Sarah anmälan till Inspektionen för vård och omsorg ska granska händelsen."
 • "Den undersökande läkaren skrev då direkt en röntgenremiss efter misstanke subaracknoidalblödning men röntgen kontaktades inte för mannen skulle få förtur, vilket är en beslutad rutin."
 • "Då är det bra med en klar och tydlig rutin, säger Carina Hällberg."
 • "Kranskärlsröntgen är rutin och det finns ingen gräns för antalet röntgenundersökningar."
 • "Så rutin är det viktigaste för att kassapersonal ska upptäcka förfalskningen, säger Per Geijer."
 • "Det skulle inte gått så bra egentligen men vi har mycket rutin, säger Pär Åkesson i Kallinge Judoclub."
 • "IVO menar även att sjukhuset i Karlshamn inte har haft någon gemensam rutin på området och inte uppfyllt sina skyldigheter att identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet."
 • "Han tror ändå att KHKs rutin och den erfarenhet de har fått av att spela 52 matcher i SHL gör att deras chanser ser ljusa ut inför kvällens match."

Ordet rutin har 4 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom data
 • Inom vardagligt
allmänt
ALLMÄNT
data
vardagligt

Vad betyder rutin inom allmänt ?

färdighet, skicklighet, vana, erfarenhet

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till rutin (inom allmänt)

Möjliga synonymer till rutin (inom allmänt)

Vanlig betydelse av ordet rutin inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till rutin (inom ALLMÄNT)

Ordet rutin inom data

Översättningar (inom data)

Engelska

Synonymer till rutin (inom data)

Möjliga synonymer till rutin (inom data)

Ordet rutin inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Synonymer till rutin (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till rutin (inom vardagligt)

Diskussion om ordet rutin

rutin

rutinet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska
 • rutin  [ medicin, kemi ]

Synonymer till rutin (inom vardagligt)

Hur används ordet rutin

 • "I landet totalt är det bara knappt var tredje kommun som har en aktuell rutin för detta, enligt nyhetsbyrån Sirén."
 • "– Det har flytit på väldigt bra, det känns som vi har rutin på det nu även om vi är väldigt få som arrangerar Pride."
 • "Det finns inte heller någon handlingsplan eller rutin för omhändertagande och bemötande av personer med utåtagerande problematik på boendet och en verksamhetschef har nu gjort en lex-Sarah anmälan till Inspektionen för vård och omsorg ska granska händelsen."
 • "Den undersökande läkaren skrev då direkt en röntgenremiss efter misstanke subaracknoidalblödning men röntgen kontaktades inte för mannen skulle få förtur, vilket är en beslutad rutin."
 • "Då är det bra med en klar och tydlig rutin, säger Carina Hällberg."
 • "Kranskärlsröntgen är rutin och det finns ingen gräns för antalet röntgenundersökningar."
 • "Så rutin är det viktigaste för att kassapersonal ska upptäcka förfalskningen, säger Per Geijer."
 • "Det skulle inte gått så bra egentligen men vi har mycket rutin, säger Pär Åkesson i Kallinge Judoclub."
 • "IVO menar även att sjukhuset i Karlshamn inte har haft någon gemensam rutin på området och inte uppfyllt sina skyldigheter att identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet."
 • "Han tror ändå att KHKs rutin och den erfarenhet de har fått av att spela 52 matcher i SHL gör att deras chanser ser ljusa ut inför kvällens match."

Vad betyder rutin inom medicin, kemi ?

flavonglykosid som kan utvinnas bl a ur bovete, har använts medicinskt vid behandling av skörhet i kapillärväggarna

Möjliga synonymer till rutin

Diskussion om ordet rutin

rutin

Substantiv

Översättningar

Svenska
 • rutin  [ medicin, kemi ]

Vad betyder rutin inom medicin, kemi ?

flavonglykosid som kan utvinnas bl a ur bovete, har använts medicinskt vid behandling av skörhet i kapillärväggarna

Diskussion om ordet rutin