reträtt

reträtten
reträtter
reträtterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Motsats till reträtt

Synonymer till reträtt

Hur böjs ordet reträtt på svenska?

Obestämd singular: reträtt
Bestämd singular: reträtten
Obestämd plural: reträtter
Bestämd plural: reträtterna

Hur används ordet reträtt

  • "Brittiska hjärtläkare håller med och uppmanar alla män att fokusera på midjemåttet snarare än på ett hårfäste som eventuellt har slagit till reträtt."
  • "Coops mer eller mindre avsiktliga reträtt innebär att marknadsklimatet blivit lite mildare för Ica och Axfood."
  • "Visar reträtt istället för attack"
  • "I logotypen rör sig dessutom fartyget åt höger vilket symboliserar att det slagit till reträtt, i stället för att röra sig som i kommunvapnet från 1620, åt vänster, för att signalera attack."
  • "Men man kan bättra på stranden genom att lägga på sand, eller så får man på lång sikt göra en planerad reträtt, det vill säga att man överger de mest strandnära husen så att att de människor flytta längre inåt land, säger Kärstin Malmberg Persson."
  • "Om parlamentet inte ställer sig bakom en ordnad reträtt så finns risken att Storbritannien lämnar EU utan avtal den 31 mars."
  • "Det vore en oacceptabel reträtt i en angelägen valfrihetsreform anser man där."
  • "Men vi skall vara ärliga om vad det handlar om – det handlar om en reträtt i 180 grader – ett misslyckande!"
  • "En taktisk reträtt för att nå en strategisk framgång."
  • "Det handlar om en taktiskt betingad reträtt för att nå en strategisk framgång."

Rim på reträtt

Vad betyder reträtt inom allmänt ?

Fotograf: Wikipedia
återtåg, det att dra sig tillbaka; övergivande av en tidigare ståndpunkt

Möjliga synonymer till reträtt

Relaterat till reträtt

försvar

annullering

återfall

slapphet

underkastelse

tillbakagång

tillbakagång

krigföring

nedgång

Diskussion om ordet reträtt