nonsens

nonsenset

nonsens

(-)
Substantiv

Synonymer
nonsens

Interjektion