tomhet

tomheten

tomheter

tomheterna

Substantivtomhet

Substantiv