tillintetgöra

tillintetgör

tillintetgjorde

tillintetgjort

tillintetgör

Verb
  • "År 1340 blev den franska flottan nästan fullständigt tillintetgjord i slaget vid Sluys"
  • "Jag var krossad. Mitt självförtroende var totalt tillintetgjort"

Synonymer

Övrig relation