sväng

svängen

svängar

svängarna

Substantiv

Synonymer