dosera

doserar
doserade
doserat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till dosera

Hur böjs ordet dosera på svenska?

Presens: doserar
Preteritum: doserade
Supinum: doserat

Hur används ordet dosera

 • "De kan finnas långvariga bieffekter av mediciner, t.o.m. om de doseras rätt"
 • "Vi doserade avsatserna en aning uppåt"
 • "Jag försökte att ta en doserad kurva på utsidan"
 • "Vägen var väl doserad"
 • "Förklara varför det är en bra idé att dosera en kurva på vägen!"
 • "De ville veta vid vilken vinkel de bör dosera en kurva, vars radie är 70 meter"
 • "– Det är svårt att dosera."
 • "När det tas som spray är det svårt att dosera, säger Bengt Jeppsson."
 • "Och man kanske skulle ha gjort en lite krok under sista delen av mördarbacken och sedan dosera kurvorna lit ebättre utför, men jag hörde att det var lite problem med enb del markarbeten, så det blir säkert bättre, säger Anders Södergren."
 • "Drogen är därför mycket svår att dosera."
 • "Julhelgen är lång så man kan faktiskt dosera samvaron med svärföräldrar och övriga släktingar om man skulle behöva det."
 • "- Man lär sig att dosera insulinet efter hand, hon har ju en pump där vi kan tillföra den mängd hon behöver beroende på vad hon äter."
 • "Gävle sjukhus har satsat på modern teknik för att dosera läkemedel till patienter."
 • "Drogsubstansen är 100 gånger starkare än amfetamin och mycket svår att dosera."
 • "Ofta har flera preparat blandats i de tabletter och pulver som säljs på internet, vilket gör drogerna livsfarliga och svåra att dosera."
 • "– Det som då stod till buds var att ge sprutor dygnet runt eller att ge långtidsverkande insulin som vi inte längre är vana att dosera."
 • "Muraren doserade väggen lite grann"

Ordet dosera har 5 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom trafik
 • Inom musikinstrument
 • Inom generell
 • Inom byggnadskonst
teknik
trafik
musikinstrument
generell
byggnadskonst

Vad betyder dosera inom teknik ?

dosera kurva

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till dosera (inom teknik)

Möjliga synonymer till dosera (inom teknik)

Ordet dosera inom trafik

dosera väg

Översättningar (inom trafik)

Möjliga synonymer till dosera (inom trafik)

Ordet dosera inom musikinstrument

göra sluttande

Översättningar (inom musikinstrument)

Synonymer till dosera (inom musikinstrument)

Möjliga synonymer till dosera (inom musikinstrument)

Ordet dosera inom generell

medicinskt

Översättningar (inom generell)

Synonymer till dosera (inom generell)

Ordet dosera inom byggnadskonst

Ge en lutning, t.ex. en mur

Översättningar (inom byggnadskonst)

Engelska
 • batter  [ byggnadskonst ]

Diskussion om ordet dosera