slope

slopes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till slope

Hur används ordet slope

  • "We climb up a very steep slope to reach a high plateau"
  • "he climbed the steep slope"

Ordet slope har 4 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom byggnadskonst
  • Inom teknik
  • Inom byggnadskonst
vardagligt
byggnadskonst
teknik
byggnadskonst

Vad betyder slope inom vardagligt ?

an elevated geological formation

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till slope (inom vardagligt)

Ordet slope inom byggnadskonst

Översättningar (inom byggnadskonst)

Svenska

Synonymer till slope (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till slope (inom byggnadskonst)

Ordet slope inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till slope (inom teknik)

Ordet slope inom byggnadskonst

Översättningar (inom byggnadskonst)

Svenska

Synonymer till slope (inom byggnadskonst)

Diskussion om ordet slope

slope

slope
Verb

Översättningar (inom byggnadskonst)

Svenska

Synonymer till slope (inom byggnadskonst)

Hur används ordet slope

  • "We sloped the terraces upwards slightly"
  • "The terrain sloped down"

Vad betyder slope inom kricket ?

be at an angle

Möjliga synonymer till slope

Diskussion om ordet slope