ståndpunkt

ståndpunkten
ståndpunkter
ståndpunkterna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet ståndpunkt på svenska?

Obestämd singular: ståndpunkt
Bestämd singular: ståndpunkten
Obestämd plural: ståndpunkter
Bestämd plural: ståndpunkterna

Hur används ordet ståndpunkt

  • "För man har ju bytt ståndpunkt, säger Håkan Edström, expert på säkerhets- och försvarspolitik vid Försvarshögskolan."
  • "Trots att JO, Justitieombudsmannen, kritiserade Per-Olov Larsens agerande höll han fast vid sin ståndpunkt och efter att rekryteringsfirman informerat alla sökande om risken att hamna i offentlighetens ljus, kvarstod endast nio av 38 sökande."
  • "– Det är förkastligt av honom att agera så här när han vet om vilken ståndpunkt partiet har."
  • "– Jag har gjort min ståndpunkt klar att jag anser att nu gör vi om och gör rätt och att ansvaret skulle lastats hela förra styrelsen och inget annat, säger han."
  • "Vi är nöjda med mötet och tycker att vi fått fram vår ståndpunkt på ett bra sätt."
  • "Samtidigt är alla gruppledare överens om vikten av att den politiska ledningen står fast vid partiets ståndpunkt i frågan om migrationspolitik."
  • "Denna ståndpunkt håller dock inte havs- och vattenmyndigheten med om."
  • "Detta är en ståndpunkt som hela fiskenäringen i Blekinge delar."
  • "Håkan Juholt klargjorde också sin ståndpunkt när det gäller Sverige insats i Libyen."
  • "– Vi har inte fått åtalet än men min klient har förnekat detta i förhör och jag ser ingen anledning till att han skulle ändra ståndpunkt nu."

Rim på ståndpunkt

Vad betyder ståndpunkt inom sociologi ?

en utgångspunkt från vilken man bedömer en situation och bildar sig en åsikt

Översättningar

Synonymer till ståndpunkt

Övrig relation till ståndpunkt

Möjliga synonymer till ståndpunkt

Relaterat till ståndpunkt

ståndpunkt

begrepp

grad

omständighet

läge