grundläggande

Adverb

Översättningar

Hur används ordet grundläggande

 • "Det är grundläggande."
 • "– När det gäller personer som behöver mer grundläggande utbildning är samarbetet med kommunerna oerhört viktigt och här har vi ett bra utgångsläge i Blekinge."
 • "De som i dag är frivilliga genomgår en utbildning på nio till elva månader, som omfattar både grundläggande soldatutbildning och en befattningsutbildning."
 • "Sjöstridsskolan i Karlskrona har tagit emot cirka 150 nya rekryter per år för att ge dem GMU, grundläggande militär utbildning, för att tjänstgöra i de marina förbanden."
 • "– Målet är att förse Nord Stream med grundläggande data om havsbotten, hur geologin ser ut och vad som finns på botten, säger John Garrand, chef för undersökningarna."
 • "Länsstyrelsen beslut att godkänna kommunens begäran att få ta bort fornlämningar i området för att ge plats åt nya hus, underkänns av Förvaltningsrätten som nu vill se en mer grundläggande undersökning av marken."
 • "Jämställdhet handlar först och främst om våra grundläggande värderingar."
 • "– En av de grundläggande delarna är att öva tillsammans."
 • "Det grundläggande felet är att vindkraftverket är helt felplacerat, det står på en höjd och det finns många som bor häromkring som är berörda, framför allt av bullret då."
 • "Samtidigt får barnen grundläggande undervisning i bland annat svenska som andraspråk."
 • "Det är grundläggande."
 • "– När det gäller personer som behöver mer grundläggande utbildning är samarbetet med kommunerna oerhört viktigt och här har vi ett bra utgångsläge i Blekinge."
 • "De som i dag är frivilliga genomgår en utbildning på nio till elva månader, som omfattar både grundläggande soldatutbildning och en befattningsutbildning."
 • "Sjöstridsskolan i Karlskrona har tagit emot cirka 150 nya rekryter per år för att ge dem GMU, grundläggande militär utbildning, för att tjänstgöra i de marina förbanden."
 • "– Målet är att förse Nord Stream med grundläggande data om havsbotten, hur geologin ser ut och vad som finns på botten, säger John Garrand, chef för undersökningarna."
 • "Länsstyrelsen beslut att godkänna kommunens begäran att få ta bort fornlämningar i området för att ge plats åt nya hus, underkänns av Förvaltningsrätten som nu vill se en mer grundläggande undersökning av marken."
 • "Jämställdhet handlar först och främst om våra grundläggande värderingar."
 • "– En av de grundläggande delarna är att öva tillsammans."
 • "Det grundläggande felet är att vindkraftverket är helt felplacerat, det står på en höjd och det finns många som bor häromkring som är berörda, framför allt av bullret då."
 • "Samtidigt får barnen grundläggande undervisning i bland annat svenska som andraspråk."

Vad betyder grundläggande inom generell ?

; som täcker det första (man normalt lär sig), enklaste och/eller viktigaste

Möjliga synonymer till grundläggande

Diskussion om ordet grundläggande

grundläggande

Adjektiv

Hur används ordet grundläggande

 • "Det är grundläggande."
 • "– När det gäller personer som behöver mer grundläggande utbildning är samarbetet med kommunerna oerhört viktigt och här har vi ett bra utgångsläge i Blekinge."
 • "De som i dag är frivilliga genomgår en utbildning på nio till elva månader, som omfattar både grundläggande soldatutbildning och en befattningsutbildning."
 • "Sjöstridsskolan i Karlskrona har tagit emot cirka 150 nya rekryter per år för att ge dem GMU, grundläggande militär utbildning, för att tjänstgöra i de marina förbanden."
 • "– Målet är att förse Nord Stream med grundläggande data om havsbotten, hur geologin ser ut och vad som finns på botten, säger John Garrand, chef för undersökningarna."
 • "Länsstyrelsen beslut att godkänna kommunens begäran att få ta bort fornlämningar i området för att ge plats åt nya hus, underkänns av Förvaltningsrätten som nu vill se en mer grundläggande undersökning av marken."
 • "Jämställdhet handlar först och främst om våra grundläggande värderingar."
 • "– En av de grundläggande delarna är att öva tillsammans."
 • "Det grundläggande felet är att vindkraftverket är helt felplacerat, det står på en höjd och det finns många som bor häromkring som är berörda, framför allt av bullret då."
 • "Samtidigt får barnen grundläggande undervisning i bland annat svenska som andraspråk."

Diskussion om ordet grundläggande

grundlägga

grundlägger
grundlade
grundlagt
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet grundlägga på svenska?

Presens: grundlägger
Preteritum: grundlade
Supinum: grundlagt

Hur används ordet grundlägga

 • "Marika Lindgren Åsbrink menar att det handlat om att grundlägga en negativ bild av Mona Sahlin redan på ett tidigt stadium, för att inte behöva ta till stora gester i medierna senare under valrörelsen."
 • "är mycket viktigt för att grundlägga en sund livsstil i landet ”, har Pyongyangregimens partiorgan Rodong Sinmun slagit fast."
 • "Erik Holmgren menar att skolan på det här sättet också bidrar till att grundlägga hälsosamma vanor bland ungdomarna."
 • "Men ska vi bryta den negativa trenden och minska antalet vuxna som är överviktiga måste vi satsa på våra barn och unga och se till att grundlägga goda vanor tidigt, fortsätter Patrik Glasberg."
 • "En sak som är ny är att barnen nu ska grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt sätt till digital teknik."
 • "Då lossnade det för ett dittills utspelat Skellefteå som gick fram till 3-0 och kunde grundlägga den viktiga vinsten."
 • "– Att tidigt grundlägga en god tandhälsa är viktigt."
 • "Den här metoden att grundlägga en bro med lådor av spontplankor av stål är helt oprövad."

Vad betyder grundlägga inom måleri ?

lägga grund till

Relaterat till grundlägga

grund

början

förberedelse

varaktighet

alstring

stöd

handledning

Diskussion om ordet grundlägga