avträda

avträder
avträdde
avträtt
Verb

Synonymer till avträda

Övrig relation till avträda

Hur böjs ordet avträda på svenska?

Presens: avträder
Preteritum: avträdde
Supinum: avträtt

Vad betyder avträda inom polisväsende ?

avstå från kontrollen över visst landområde

Relaterat till avträda

förlust

avsägelse

upphörande

frikallelse

befrielse

överflyttning

bortgivande

tillbakagång

förnekelse

avgång

lägesförändring

underlägsenhet

underkastelse

Diskussion om ordet avträda

avträdande

avträdandet
avträdanden
avträdandena
Substantiv [t]

Hur böjs ordet avträdande på svenska?

Obestämd singular: avträdande
Bestämd singular: avträdandet
Obestämd plural: avträdanden
Bestämd plural: avträdandena

Möjliga synonymer till avträdande

Diskussion om ordet avträdande

avträdande

Adjektiv

Översättningar

Möjliga synonymer till avträdande

Diskussion om ordet avträdande