träta

trätan
trätor
trätorna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till träta

Hur böjs ordet träta på svenska?

Obestämd singular: träta
Bestämd singular: trätan
Obestämd plural: trätor
Bestämd plural: trätorna

Hur används ordet träta

 • "Bantad Arbetsförmedling orsakar politisk träta"
 • "I botten ligger också en flera år gammal träta."
 • "Det blir resultatet av den kompromiss som EU:s medlemsländer nu har enats om med EU-parlamentet och kommissionen i en mångårig träta om tillståndsreglerna för så kallade GMO-grödor."
 • "Under dagen ledde nyheten till politiskt träta mellan den nye utbildningsministern Gustav Fridolin ( MP ) och FP-företrädaren Christer Nylander."
 • "Planerna på höghastighetsjärnvägar i södra Sverige har nu fått kommunalråd i Småland att träta om var den nya banan ska gå."
 • "Bakgrunden är en olöst konflikt mellan tågbolagen och mobilbranschen – en träta som riskerade att ge alla landets tåg körförbud i sommar."
 • "Nu får det vara slut med politisk träta om bostadsbyggandet."
 • "Ja till sprutbyte efter lång träta"
 • "Hittills har träta och ökade miljö- satsningar kostat 1,5 miljarder kr."
 • "Efter 20 år av politisk träta sade riksdagen i dag ja till sprutbyte för narkomaner."

Ordet träta har 3 betydelser

 • Inom militärväsen
 • Inom vardagligt
 • Inom bildligt
militärväsen
vardagligt
bildligt

Vad betyder träta inom militärväsen ?

tvist, klammeri, gräl, mellanhavande, dispyt, ordstrid, kiv

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till träta (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till träta (inom militärväsen)

Relaterat till träta (inom militärväsen)

oordning

ogillande

strid

våldsamhet

tvedräkt

Ordet träta inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Synonymer till träta (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till träta (inom vardagligt)

Ordet träta inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till träta (inom bildligt)

Möjliga synonymer till träta (inom bildligt)

Diskussion om ordet träta

träta

trätt
träter
trätte
Verb

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till träta (inom bildligt)

Hur böjs ordet träta på svenska?

Presens: träter
Preteritum: trätte
Supinum: trätt

Hur används ordet träta

 • "Bantad Arbetsförmedling orsakar politisk träta"
 • "I botten ligger också en flera år gammal träta."
 • "Det blir resultatet av den kompromiss som EU:s medlemsländer nu har enats om med EU-parlamentet och kommissionen i en mångårig träta om tillståndsreglerna för så kallade GMO-grödor."
 • "Under dagen ledde nyheten till politiskt träta mellan den nye utbildningsministern Gustav Fridolin ( MP ) och FP-företrädaren Christer Nylander."
 • "Planerna på höghastighetsjärnvägar i södra Sverige har nu fått kommunalråd i Småland att träta om var den nya banan ska gå."
 • "Bakgrunden är en olöst konflikt mellan tågbolagen och mobilbranschen – en träta som riskerade att ge alla landets tåg körförbud i sommar."
 • "Nu får det vara slut med politisk träta om bostadsbyggandet."
 • "Ja till sprutbyte efter lång träta"
 • "Hittills har träta och ökade miljö- satsningar kostat 1,5 miljarder kr."
 • "Efter 20 år av politisk träta sade riksdagen i dag ja till sprutbyte för narkomaner."

Vad betyder träta inom jordbruk ?

tvist, klammeri, gräl, mellanhavande, dispyt, ordstrid, kiv

Möjliga synonymer till träta

Diskussion om ordet träta