definitive

Adjektiv

Synonymer till definitive

Hur används ordet definitive

 • "the definitive work on Greece"
 • "a definitive verdict"

Ordet definitive har 2 betydelser

 • Inom kemi
 • Inom ekonomi
kemi
ekonomi

Vad betyder definitive inom kemi ?

supplying or being a final or conclusive settlement

Översättningar (inom kemi)

Synonymer till definitive (inom kemi)

Ordet definitive inom ekonomi

clearly defined or formulated

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till definitive (inom ekonomi)

Diskussion om ordet definitive

definitiv

definitivare
definitivast
Adjektiv

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till definitiv (inom ekonomi)

Hur böjs ordet definitiv på svenska?

Komparativ: definitivare
Superlativ: definitivast

Hur används ordet definitiv

 • "Lyckas hon bra där hoppas hon på en plats i terränglandslaget och en definitiv karriäravslutning på NM i norska Fredriksstad den 10:e november."
 • "Division Operation skriver i ett pressmeddelande att kommunikationen inom vården under den kväll då barnet avled hade kunde ha varit bättre och att den huvudsakliga orsaken till dödsfallet och definitiv diagnos inte kunnat fastställas."
 • "Men nedläggningen ser ut att vara definitiv efter besked från ordföranden i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden som Gemensamma krafter ligger under."
 • "Nedläggningen definitiv"
 • "” Vårt mål kvarstår : vända blad med en definitiv uppgörelse."
 • "Man har inte satt upp någon definitiv tidsplan när arbetet ska vara avklarat."
 • "Moratoriet följdes snart av lagstiftning som ledde till beslut om en definitiv, förtida avveckling av atomkraftverken i Tyskland."
 • "Tillväxten i eurozonen saktade in till 0,3 procent i andra kvartalet, jämfört med första kvartalet, enligt definitiv statistik som bekräftade den tidigare preliminära statistiken."
 • "Det är Förvaltningsdomstolen som beslutar om eventuell frigång, permissioner, försöksutskrivning eller definitiv utskrivning utifrån läkarintyg om hans hälsotillstånd och åklagarmyndighetens syn på risken för återfall."
 • "Så vi kommer definitiv kunna upptäcka saker vi inte vet om just nu, svarar Robert Cumming."
 • "Lyckas hon bra där hoppas hon på en plats i terränglandslaget och en definitiv karriäravslutning på NM i norska Fredriksstad den 10:e november."
 • "Division Operation skriver i ett pressmeddelande att kommunikationen inom vården under den kväll då barnet avled hade kunde ha varit bättre och att den huvudsakliga orsaken till dödsfallet och definitiv diagnos inte kunnat fastställas."
 • "Men nedläggningen ser ut att vara definitiv efter besked från ordföranden i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden som Gemensamma krafter ligger under."
 • "Nedläggningen definitiv"
 • "” Vårt mål kvarstår : vända blad med en definitiv uppgörelse."
 • "Man har inte satt upp någon definitiv tidsplan när arbetet ska vara avklarat."
 • "Moratoriet följdes snart av lagstiftning som ledde till beslut om en definitiv, förtida avveckling av atomkraftverken i Tyskland."
 • "Tillväxten i eurozonen saktade in till 0,3 procent i andra kvartalet, jämfört med första kvartalet, enligt definitiv statistik som bekräftade den tidigare preliminära statistiken."
 • "Det är Förvaltningsdomstolen som beslutar om eventuell frigång, permissioner, försöksutskrivning eller definitiv utskrivning utifrån läkarintyg om hans hälsotillstånd och åklagarmyndighetens syn på risken för återfall."
 • "Så vi kommer definitiv kunna upptäcka saker vi inte vet om just nu, svarar Robert Cumming."

Vad betyder definitiv inom mat ?

slutgiltig

Relaterat till definitiv

bekräftelse

visshet

val

slut

särskildhet

beslutsamhet

verklighet

Diskussion om ordet definitiv