auktorisation

auktorisationen
auktorisationer
auktorisationerna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet auktorisation på svenska?

Obestämd singular: auktorisation
Bestämd singular: auktorisationen
Obestämd plural: auktorisationer
Bestämd plural: auktorisationerna

Hur används ordet auktorisation

  • "– Det är en speciell bransch eftersom det inte finns någon auktorisation som det fanns tidigare."
  • "– Man behöver tillsätta många fler utbildningar och mer pengar till både utbildning och auktorisation för att åtminstone komma upp i en nivå för att täcka lite av det här stora behovet av tolkar."
  • "En revisor i Falkenberg har brustit så allvarligt i sin yrkesutövning att revisorsnämnden upphäver hans auktorisation som revisor."
  • "Falkenberg – Revisor förlorar auktorisation"
  • "Nu läggs utredningen ner – revisorn har avsagt sig sin auktorisation."
  • "Samtidigt behöver en indragen auktorisation inte vara något tungt straff."
  • "Och den tolk som saknar auktorisation kan få nya uppdrag – också från myndigheter."
  • "Kammarkollegiet drar in hans auktorisation, men tolken överklagar och förvaltningsrätten upphäver indragningen, med hänvisning till att indragningen saknat lagstöd."
  • "Men ribban är hög för att en auktoriserad tolk ska varnas eller förlora sin auktorisation."
  • "En tolk som företrädde en organisation som Säpo betecknade som antidemokratisk och antisemitisk, fick tillbaka sin auktorisation efter ett överklagande."

Vad betyder auktorisation inom allmänt ?

tillstånd, bemyndigande

Möjliga synonymer till auktorisation

Relaterat till auktorisation

tillåtelse

behörighet

visshet

visshet

myndighet

Diskussion om ordet auktorisation