anvisning

anvisningen
anvisningar
anvisningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till anvisning

Hur böjs ordet anvisning på svenska?

Obestämd singular: anvisning
Bestämd singular: anvisningen
Obestämd plural: anvisningar
Bestämd plural: anvisningarna

Hur används ordet anvisning

 • "– Vi har fortfarande sex familjer som kommer i slutet av december och vi har bara en enda anvisning som vi inte har löst."
 • "Det är svårt för en del kommuner att bosätta alla som de får på anvisning och vi har problem med trångboddhet, säger Emma Mejer, integrationssamordnare på länsstyrelsen."
 • "I korthet handlar det om att kommunen själv vill bestämma, i stället för att följa bosättningslagen som säger att kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända efter anvisning från Migrationsverket."
 • "Nu har verket tagit fram en anvisning som ska vägleda anläggningarna att uppfylla kraven i produktsäkerhetslagen."
 • "– Vi gör ju redan i dag kontrollbesiktningar av A-traktorer på polisens anvisning, så det här kan vi, säger Jonas Dolk, regionchef på Dekra i norra Sverige."
 • "Följer du alltid gps:ens anvisning?"
 • "Migrationsverket har därefter svarat att anvisning av ensamkommande barn inte kan överklagas."
 • "Nu har verket tagit fram en anvisning som ska vägleda anläggningarna att uppfylla kraven i produktsäkerhetslagen."
 • "I fjol kom 396 nyanlända till Kungsbacka kommun och majoriteten kom på anvisning av migrationsverket."
 • "Totalt ansvarar kommunen nu för 113 ensamkommande barn och 90 barn som finns på ett transitboende, i väntan på anvisning till en annan kommun."

Ordet anvisning har 2 betydelser

 • Inom utbildning
 • Inom ekonomi
utbildning
ekonomi

Vad betyder anvisning inom utbildning ?

det att anvisa; information eller upplysning om vad som skall göras och på vilket sätt

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till anvisning (inom utbildning)

Möjliga synonymer till anvisning (inom utbildning)

Möjliga synonymer till anvisning (inom utbildning)

Relaterat till anvisning (inom utbildning)

beteckning

anvisning

reglering

information

överflyttning

bemyndigande

handledning

Ordet anvisning inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska

Diskussion om ordet anvisning