påpekande

påpekandet

(-)(-)
Substantiv
vardagligt
med pekfingret

Synonymer
påpeka

påpekar

påpekade

påpekat

påpeka

Verb