manövrerande

manövrerandet

(-)(-)
Substantivmanövrera

manövrerar

manövrerade

manövrerat

manövrera

Verb