lydnad

lydnaden

lydnader

lydnaderna

Substantiv