kompromissa

kompromissar
kompromissade
kompromissat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till kompromissa

Hur böjs ordet kompromissa på svenska?

Presens: kompromissar
Preteritum: kompromissade
Supinum: kompromissat

Hur används ordet kompromissa

 • "Hur är det möjligt för ert bolag att öka sin konkurrensförmåga utan att kompromissa med kvaliteten?"
 • "The underground resistance visar upp ett band som både lekfullt och säkert kastar sig mellan olika former av metal utan att kompromissa med sina egna mål."
 • "Kanske behöver du se möjligheterna i stället och lära dig kompromissa och förstå att din vilja inte är detsamma som din rättighet!"
 • "Han var inte redo att kompromissa om sin tro för att göra den mer lättillgänglig i dagens samhälle, även om han öppnade ett twitterkonto i år."
 • "Enligt Rachid Ghannouchi är Ennahda berett att kompromissa om ett antal ministerposter."
 • "Han var inte redo att kompromissa om sin tro för att göra den mer lättillgänglig i dagens samhälle, även om han öppnade ett twitterkonto i år."
 • "Det betyder att Volvo inte behöver kompromissa, som vi fått göra om vi valt att jobba med en utomstående partner, säger Mats Fägerhag, som också uppger att tillgången till fordonsexpertis blev avgörande för beslutet."
 • "För mig är det viktigaste hur jag tillbringar min tid och med mitt eget bolag kan jag göra de spel jag tycker är kul utan att behöva kompromissa."
 • "Man måste kompromissa."
 • "Man måste kompromissa."
 • "Att kompromissa på en ideologisk nivå är svårt nog, detaljerna är extremt komplicerade."
 • "– Det nya beslutet innebär en kostnadsbesparing på upp emot 150 miljoner kronor jämfört med tidigare planering utan att kompromissa med kvalitén, säger förvaltningschef Tommy Ahlquist i ett pressmeddelande."
 • "Samtidigt var det hennes förmåga att kompromissa inom politiken som gjorde hennes framgångsrik, säger Björn Fries."
 • "Regeringen och Centerpartiet har vetat om länge att vi drar gränsen vid marknadshyror så de har haft lång tid på sig att kompromissa, säger Emma Hilborn."
 • "Nåt som fått företaget bakom projektet, Blekinge Offshore att i värsta fall kompromissa ner sina önskemål till att gälla hälften så många möllor."
 • "Och det är inte okej att kompromissa med patientsekretessen, säger verksamhetschefen Mari Söderström."
 • "Rörelsen är startad och vi vägrar kompromissa, säger vårdpersonalen i ett uttalande."
 • "– Miljöpartiet ger tyvärr intryck av att man är beredd att kompromissa med vad som helst för att sitta kvar i regeringen."
 • "Man kan inte kompromissa med arbetsmiljöåtgärderna, säger Lennart Gustafsson."
 • "De behöver oftast kompromissa för att bli överens, säger Bonekamp."
 • "– Vår ambition var att bilda en alliansmajoritet, men eftersom Kristdemokraterna inte var beredda att kompromissa på sitt krav om sänkning av politikerarvodena så föll det, säger Fredrik Jarl."

Vad betyder kompromissa inom bildligt ?

göra eftergifter och kompromisser

Möjliga synonymer till kompromissa

Relaterat till kompromissa

avtal

enighet

medling

kompromiss

samtycke

måttfullhet

fredsslut

medelvärde

obeslutsamhet

medelpunkt

medelväg

oföränderlighet

medelmåttighet

Diskussion om ordet kompromissa