försämrad

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till försämrad

Hur används ordet försämrad

 • "I en försämrad säkerhetssituation är det just ett rörligt försvar och möjligheten till spridning som gäller."
 • "– Underskottet är inte tillfredsställande men det kostar att driva vård i ett litet landsting och det frestar på att upprätthålla bra sjukvård men Blekingeborna ska inte få försämrad vård, nu handlar det om att hantera åtgärderna för 2018 ansvarsfullt, säger Kalle Sandström."
 • "Att hamna i digitalt utanförskap kan resultera i en försämrad livskvalitet, enligt en studie gjord av lektorn"
 • "Den äldre kvinnan hade en lungsjukdom och blev kraftigt försämrad under 2012."
 • "Innan sommaren visade flera nämnder i Karlskrona på en försämrad ekonomi."
 • "Vi vill inte att barnen ska få en försämrad förskolemiljö."
 • "– Nått av fartygen fick försämrad manöverförmåga på grund av ett fel i en bogpropeller, som används för att förflytta fartyget i sidled."
 • "Efter att ett trettiotal anställda på Blekingesjukhuset gått ut i protest mot försämrad arbetsmiljö och personalbrist reagerar nu den ansvariga politikern Emma Stjernlöf ( M )."
 • "När polisen genomförde sin stora omorganisation 2015, då myndigheten centraliserades, upplevde många anställda en kraftigt försämrad arbetsmiljö."
 • "– Tvingas vi hämta hem pengarna så kommer det att drbba både den enskilde brukaren och personalen i form av ökad ohälsa och försämrad arbetsmiljö."

Möjliga synonymer till försämrad

Diskussion om ordet försämrad

försämra

försämrar
försämrade
försämrat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet försämra på svenska?

Presens: försämrar
Preteritum: försämrade
Supinum: försämrat

Hur används ordet försämra

 • "Enligt en uppgift ansåg Ansaldobreda att det skulle försämra hållfastheten märkbart."
 • "Viljan att försämra och försvåra för arbetslinjen har sitt ursprung i förslaget till nytt Miljöprogram för Göteborg."
 • "Riksbanken måste återgå till att sträva efter det inflationsmål som är fastslaget, och inte genom en omprioritering till andra hänsyn försämra ekonomins långsiktigt positiva utveckling."
 • "Polisens agerande riskerar att kraftigt försämra omhändertagandet av svårt psykiskt sjuka människor, hävdar Christer Andersson :"
 • "Nu kan vi behålla den utan att försämra programverksamheten, säger Cilla Benkö."
 • "Bristfällig organisation, dålig arbetsledning, pedagoger med bristande kunskap om små barns behov och utveckling eller konflikter i personalgruppen kan allvarligt försämra kvaliteten även på sådana avdelningar."
 • "Men S, V och MP håller fast vid en inriktning som riskerar att försämra kollektivtrafiken."
 • "Det senare skulle visserligen öka säkerheten men samtidigt försämra kapaciteten."
 • "Nu kan vi behålla den utan att försämra programverksamheten, säger Cilla Benkö."
 • "Svaret på den här frågan är inte att vi ska försämra vår produkt, utan att förbättra arenaupplevelsen, säger Johan Cedervist, exekutiv producent för sportsändningarna på C More."

Vad betyder försämra inom medicin ?

bli eller göra något dålig|sämre

Möjliga synonymer till försämra

Relaterat till försämra

utvidgning

ont

nedgång

försämring

olycka

förbrukning

sammandragning

försvårande

variation

Diskussion om ordet försämra