försämra

försämrar
försämrade
försämrat
Verb

Översättningar

Synonymer till försämra

Hur böjs ordet försämra på svenska?

Presens: försämrar
Preteritum: försämrade
Supinum: försämrat

Hur används ordet försämra

  • "Enligt en uppgift ansåg Ansaldobreda att det skulle försämra hållfastheten märkbart."
  • "Viljan att försämra och försvåra för arbetslinjen har sitt ursprung i förslaget till nytt Miljöprogram för Göteborg."
  • "Riksbanken måste återgå till att sträva efter det inflationsmål som är fastslaget, och inte genom en omprioritering till andra hänsyn försämra ekonomins långsiktigt positiva utveckling."
  • "Polisens agerande riskerar att kraftigt försämra omhändertagandet av svårt psykiskt sjuka människor, hävdar Christer Andersson :"
  • "Nu kan vi behålla den utan att försämra programverksamheten, säger Cilla Benkö."
  • "Bristfällig organisation, dålig arbetsledning, pedagoger med bristande kunskap om små barns behov och utveckling eller konflikter i personalgruppen kan allvarligt försämra kvaliteten även på sådana avdelningar."
  • "Men S, V och MP håller fast vid en inriktning som riskerar att försämra kollektivtrafiken."
  • "Det senare skulle visserligen öka säkerheten men samtidigt försämra kapaciteten."
  • "Nu kan vi behålla den utan att försämra programverksamheten, säger Cilla Benkö."
  • "Svaret på den här frågan är inte att vi ska försämra vår produkt, utan att förbättra arenaupplevelsen, säger Johan Cedervist, exekutiv producent för sportsändningarna på C More."

Vad betyder försämra inom medicin ?

bli eller göra något dålig|sämre

Möjliga synonymer till försämra

Relaterat till försämra

utvidgning

ont

nedgång

försämring

olycka

förbrukning

sammandragning

försvårande

variation

Diskussion om ordet försämra