fängsla

fängslar
fängslade
fängslat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet fängsla på svenska?

Presens: fängslar
Preteritum: fängslade
Supinum: fängslat

Hur används ordet fängsla

  • "Fredsdomaren fängslade honom"

Rim på fängsla

Ordet fängsla har 2 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom bildligt
medicin
bildligt

Ordet fängsla inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till fängsla (inom medicin)

Möjliga synonymer till fängsla (inom medicin)

Relaterat till fängsla (inom medicin)

smicker

geni

inskränkning

bestraffning

besittningstagande

inneslutning

kvarhållande

attraktion

kärlek

behag

ofrihet

tvång

orörlighet

Ordet fängsla inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till fängsla (inom bildligt)

Möjliga synonymer till fängsla (inom bildligt)

Diskussion om ordet fängsla