visa

visan

visor

visorna

Substantiv
musik
lång, folklig berättande visa

Synonymer
visa

visar

visade

visat

visa

Verb
  • "Eftersom det eventuella kringgåendet äger rum utanför unionen, kan enligt artikel 13.4 i grundförordningen befrielse från registrering eller åtgärder beviljas tillverkare i Malaysia, Thailand och Filippinerna av vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav vilka dels kan visa att de inte är närstående (1 ) någon tillverkare som omfattas av åtgärderna (2 ), dels konstaterats inte kringgå åtgärderna enligt definitionen i artikel 13.1 och 13.2 i grundförordningen. eur-lex.europa.eu"

Synonymer

vis

visare

visast

Adjektiv

visa

visas

Substantiv
visa
Visa bild Fotograf: Julo
an endorsement made in a passport that allows the bearer to enter the country issuing it

visa

visa

visas

visaed

visaed

visaing

Verb
provide (a passport) with a visa
approve officially
  • "The list of speakers must be visaed"