oprecis

oprecisare
oprecisast
Adjektiv

Översättningar

Synonymer till oprecis

Hur böjs ordet oprecis på svenska?

Komparativ: oprecisare
Superlativ: oprecisast

Hur används ordet oprecis

  • "När det gäller frågorna om att rapportera psykisk ohälsa och möjligheten för de anställda vid anstalten att ta ut sina raster så menar anstaltsledningen att frågeställningen är för oprecis för att besvaras konkret."
  • "Flera personer upplever att informationen från tågoperatören ofta är bristande och oprecis, vilket skapar än mer stress."
  • "– Informationen kommer inte att vara korrekt, den kommer att vara för gammal och för oprecis, säger Ulf Svahn."
  • "Detta på grund av man tycker att metoden att enbart röntga handleder och tänder är oprecis och ovetenskaplig, och risken är för stor att det blir fel."
  • "Socialstyrelsen har tidigare beskrivit läkarens operationsteknik som ” oacceptabelt grov, oprecis och traumatiserande ”."
  • "Läraren anser att det inte finns skäl att dra in legitimationen och menar att kritiken från Skolinspektionen och rektorer är svepande och oprecis."
  • "– Utformningen är alldeles för oprecis, det går inte att försvara sig om man inte vet vad man försvarar sig mot."
  • "– Det påpekades både från rätten och advokaten under varje förhandlingsdag att gärningsbeskrivningen var oprecis, säger domare Elin Carbell Brunner, till TT."
  • "– Bevisningen är för vag och oprecis, säger kammaråklagare Daniel Suneson till"
  • "I början av sin kampanj fick Emmanuel Macron kritik för att hans politiska valplattform var flummig och oprecis."

Vad betyder oprecis inom generell ?

inte precis; med begränsad eller dålig precision eller exakthet; vars innebörd kan tolkas på flera olika sätt eller som innehåller lite information och få konkreta detaljer

Möjliga synonymer till oprecis

Diskussion om ordet oprecis