uppvisa

uppvisar
uppvisade
uppvisat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till uppvisa

Hur böjs ordet uppvisa på svenska?

Presens: uppvisar
Preteritum: uppvisade
Supinum: uppvisat

Hur används ordet uppvisa

 • "Årets resultat är mycket högt ur ett nationellt perspektiv, endast Västernorrland kan uppvisa bättre siffror än Karlskrona."
 • "Om vi inte kan uppvisa att det inte är en gäst till dem är det inte så mycket vi kan göra."
 • "– Det står redan nu på biljetterna att man ska kunna uppvisa legitimation när man hämtar ut armbandet så det blir inga problem, säger han."
 • "Orsaken är att myndigheterna menar att han måste uppvisa ett giltigt pass – trots att det inte finns någon bestämd regel för vad som ska godtas som bevisning."
 • "Andra fågelarter kan smittas och bära på virus men utan att uppvisa symptom."
 • "Ubåten, med hemmabas i Karlskrona, deltog i en militärövning när en av besättningsmännen började uppvisa symptom."
 • "Arrangörerna har infört kravet på ett godkänt vaccinpass för att släppas in eller att besökarna kan uppvisa ett negativt covidtest eller tillfrisknandebevis – som första publika arrangemang i Blekinge."
 • "PFAS-föreningen vill ha rätt till ett generellt skadestånd, medan kommunen anser att rätten till skadestånd bör prövas individuellt och att personerna ska kunna uppvisa tydlig koppling mellan intaget av PFAS och sjukdom."
 • "– Det har aldrig tidigare prövats om det är en personskada att ha förhöjda värden i sitt blod utan att kunna uppvisa någon sjukdom."
 • "De har fått jobb genom att uppvisa sitt examensbevis och långa handläggninstider på Socialstyrelsen har medfört att de fått vänta på sin formella behörighet."
 • "Årets resultat är mycket högt ur ett nationellt perspektiv, endast Västernorrland kan uppvisa bättre siffror än Karlskrona."
 • "Om vi inte kan uppvisa att det inte är en gäst till dem är det inte så mycket vi kan göra."
 • "– Det står redan nu på biljetterna att man ska kunna uppvisa legitimation när man hämtar ut armbandet så det blir inga problem, säger han."
 • "Orsaken är att myndigheterna menar att han måste uppvisa ett giltigt pass – trots att det inte finns någon bestämd regel för vad som ska godtas som bevisning."
 • "Andra fågelarter kan smittas och bära på virus men utan att uppvisa symptom."
 • "Ubåten, med hemmabas i Karlskrona, deltog i en militärövning när en av besättningsmännen började uppvisa symptom."
 • "Arrangörerna har infört kravet på ett godkänt vaccinpass för att släppas in eller att besökarna kan uppvisa ett negativt covidtest eller tillfrisknandebevis – som första publika arrangemang i Blekinge."
 • "PFAS-föreningen vill ha rätt till ett generellt skadestånd, medan kommunen anser att rätten till skadestånd bör prövas individuellt och att personerna ska kunna uppvisa tydlig koppling mellan intaget av PFAS och sjukdom."
 • "– Det har aldrig tidigare prövats om det är en personskada att ha förhöjda värden i sitt blod utan att kunna uppvisa någon sjukdom."
 • "De har fått jobb genom att uppvisa sitt examensbevis och långa handläggninstider på Socialstyrelsen har medfört att de fått vänta på sin formella behörighet."

Vad betyder uppvisa inom musik ?

visa att vederbörande är eller har något, presentera, framföra

Relaterat till uppvisa

information

framträdande

uppenbarande

bevis

riktighet

bevisföring

Diskussion om ordet uppvisa

 • Deddly - 2009-02-03

  indicates

uppvisande

uppvisandet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet uppvisande

 • "Efter uppvisande av legitimation får man sedan ett självprovtagningskit."
 • "De får man hämta mot uppvisande av en avi, säger Mathias Krümmel."
 • "Tiggeriet reglerades och det blev tillåtet att tigga inom ett visst område mot uppvisande av särskilt tiggarpass."
 • "Idag är det bland annat danskar som arbetar i Sverige och danskar som ska till Bornholm som får resa in i Sverige vid uppvisande av negativt covid-test."
 • "Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon. ”"
 • "Genom vårt förslag om DIKO-lagar ska man även kunna fälla någon för uppvisande av kriminellt mönster. ”"
 • "Kunderna får självklart pengarna tillbaka, även utan uppvisande av kassakvitto ”, skriver kedjan."
 • "Den som inte tål viss mat får även fortsättningsvis specialkost, efter uppvisande av läkarintyg."
 • "Pengarna betalas ut i efterskott efter uppvisande av studieresultat."
 • "– Vår uppfattning är att man har rätt att få sina pengar tillbaka mot uppvisande av en giltig biljett, säger Matilda Norrman, jurist på Konsumentverket till SVT:s konsumentredaktion Plus, som"

Möjliga synonymer till uppvisande

Diskussion om ordet uppvisande