underkänna

underkänner

underkände

underkänt

underkänn

Verb

Synonymer

Motsats
underkänd

Adjektiv