tradition

traditionen

traditioner

traditionerna

Substantiv
tradition
Tradition är ett latinskt ord i betydelsen "överlämnande" och det som lämnas vidare är det kulturella och sociala arvet. Hit räknas förutom invanda seder och bruk, olika synsätt, språk och värderingar

Synonymer
tradition

traditions

Substantiv
ALLMÄNT
tradition
an inherited pattern of thought or action

Synonymer