smörja

smörjan

smörjor

smörjorna

Substantiv

Synonymer

bildligt

Synonymer
smörja

smörjer

smorde

smort

smörj

Verb

Synonymer

vardagligt polisväsende

Synonymer

  • Engelska
  • nobble [ vardagligt ]