Som besökare på Tyda samtycker du till användandet av s.k. cookies för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

mara

maran

maror

marorna

Substantiv
däggdjur
psykologi

Övrig relationtara

taran

(-)(-)
Substantiv

narr

narren

narrar

narrarna

Substantiv

Synonymer

nar

naren

(-)(-)
Substantiv
snickeri

Synonymer

naira

nairan

(-)(-)
Substantiv
valuta
valuta i Nigeria
 • Engelska
 • naira [ valuta ]

nare

(-)(-)(-)
Substantiv

narv

narven

narvar

narvarna

Substantiv
zoologi

Synonymer

botanik

ara

aran

aror

arorna

Substantiv
fåglar

fara

faran

faror

farorna

Substantiv
Vanlig
stor, hotande kroppsfara
 • "Han är övertygad om att han svävar i livsfara"
 • "De utförde sina plikter även med fara för sina liv"
Vanlig formell stil
vågsam, farlig belägenhet
 • "Hennes liv var i stor fara"
 • "Många tror att aktiemarknaden är i överhängande fara att kollapsa"
Vanlig
kris
 • "Han visste aldrig vad han skulle ta sig till vid fara"
 • "Vi har slutligen vaknat upp till insikten att vi är i fara"

Synonymer

Ovanlig
mycket ovanligt
 • "Faran med luftbubblor i de elektrisk-hydrauliska servosystemen"
Vanlig
 • "Livet är fullt av faror"
 • "Bilar måste parkeras så att de inte framkallar trafikfara"

Synonymer

 • hot

  [ juridik ]
Vanligast
 • "Hennes liv är inte i fara"
 • "Faran med den här metoden är uppenbar"

Synonymer

vara

varan

varor

varorna

Substantiv
vara
Visa bild Fotograf: Diliff

Synonymer

snara

snaran

snaror

snarorna

Substantiv
jakt

Synonymer

Cara

Namn

Zara

Namn

Mara

Namn

Sara

Namn

Vara

Namn

Narva

Namn

Nora

Namn

Nana

Namn

nasa

nasar

nasade

nasat

nasa

Verb

narra

narrar

narrade

narrat

narra

Verb

kara

karar

karade

karat

kara

Verb
skrapa bort, t.ex. snö

gara

garar

garade

garat

gara

Verb
teknik
raffinera genom oxidation

narva

narvar

narvade

narvat

narva

Verb
ta bort narv på läder

naja

najar

najade

najat

naja

Verb

Synonymer

vara

varar

varade

varat

var

Verb
Vanligast
 • "Syftet med denna bilaga är att vara ett hjälpmedel vid framtagningen av olika alternativ till åtgärder för att begränsa svavelutsläpp och av teknologier som förverkligar åtagandena i detta protokoll. eur-lex.europa.eu"

Synonymer

fara

far

for

farit

far

Verb

vara

varar

varade

varat

var

Verb
Mindre vanlig

Synonymer

Vanlig
För befordran, i andra fall än som avses i led (iii), mellan de franska utomeuropeiska departementen, Azorerna, Madeira eller Kanarieöarna och ett territorium utanför gemenskapens tullområde och när resan varar mindre än 24 timmar: minst två timmar innan fartyget lämnar hamnen i gemenskapens tullområde.

Synonymer

fara

Verb

snara

snarar

snarade

snarat

snara

Verb

Synonymer

para

parar

parade

parat

para

Verb

Synonymer

nära

när

närde

närt

nära

Verb

vara

Hjälpverb
 • Engelska
 • be

rar

rarare

rarast

Adjektiv
botanik

Synonymer

nära

Adjektiv
 • "Hon var en mycket nära vän"

Synonymer

rar

rarare

rarast

Adjektiv

bar

barare

barast

Adjektiv
utan täckande klädsel
 • "Gå inte omkring utomhus med bara fötter"

Synonymer

snar

Adjektiv

Synonymer

bara

Adverb
 • "Han är ju bara en ung pojke!"
 • "Jag såg henne bara en gång"

Synonymer

nära

Adverb
 • "Jag tycker inte om när folk står för nära mig"
 • "Engelska och tyska är nära besläktade"

Synonymer

nära

Uttrycksadverb

nära

Adverbial

nära

Preposition

nada

determinant

Synonymer

nära

Partikel

bara

Konjunktion

Synonymer

nära

Vanliga uttryck

ara

Substantiv
 • Svenska
 • ara [ fåglar ]

mara

Substantiv
hare-like rodent of the pampas of Argentina
god of death; opposite of Kama

nana

nanas

Substantiv
skämtsamt

Synonymer

nada

Substantiv

nark

Substantiv

Synonymer

(British) an informer or spy working for the police
 • Svenska
 • tjallare [ juridik, polisväsende ]

Synonymer

naya

nayas

Substantiv
botanik

nard

Substantiv
botanik
an aromatic ointment used in antiquity

Synonymer

naira

Substantiv
valuta
valuta i Nigeria
 • Svenska
 • naira [ valuta ]

narc

Substantiv
a lawman concerned with narcotics violations

Synonymer

nana

nanas

Substantiv
slang

Synonymer

Tara

Substantiv
a village in eastern Ireland (northwest of Dublin); seat of Irish kings until 6th century

para

Substantiv
100 para equal 1 dinar

Synonymer

Naga

Substantiv
Kamarupan languages spoken in NE India and W Burma

Naja

Substantiv
cobras

Synonymer

Ara

Substantiv
macaws

Synonymer

Cara

Namn

Zara

Namn

Vara

Namn

Mara

Namn

Sara

Namn

Nora

Namn

Nana

Namn

Narva

Namn

nark

nark

narks

narked

narked

narking

Verb
inform or spy (for the police)

nary

Adjektiv

 • nary

  [ amerikansk engelska ]
amerikansk engelska