klausul

[klaʊsʉːl]
klausulen
klausuler
klausulerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till klausul

Hur uttalas ordet klausul?

[klaʊsʉːl]

Hur böjs ordet klausul på svenska?

Obestämd singular: klausul
Bestämd singular: klausulen
Obestämd plural: klausuler
Bestämd plural: klausulerna

Hur används ordet klausul

  • "I avtalet med Karlskrona HK finns en klausul som ger Sundlöv rätt att lämna tjänsten efter två år väljer han nu att sluta."
  • "Framöver ska BTH dock införa en klausul om mänskliga rättigheter i alla nya avtal med andra länder."
  • "Enligt tidningen kan köpet gå tillbaka om det inte godkänns på kommunfullmäktiges nästa möte då de i efterhand har lagt till en klausul i köpekontraktet."
  • "” Finns en klausul ”"
  • "I det avtal Hånberg i våras tecknade med dåvarande sportchefen Stefan Bengtzén fanns en klausul som gav en ömsesidig möjlighet att bryta kontraktet senast den 15 april."
  • "– Det finns en klausul och finns papper på det, så jag vet inte vad de tjabbar om, säger Kaj Joelsson."
  • "Kaj Joelsson ( S ) menar att affären var korrekt då en klausul om att köpet skulle godkännas av fullmäktige skrevs in i köpekontraktet."
  • "Men Högsta domstolen har nu meddelat prövningstillstånd med anledning av en klausul i arrendeavtalen."
  • "Vi har en klausul i avtalet med DSB first som garanterar att trafiken alltid går, säger Mats Persson."
  • "Men det finns en klausul i lagen."

Vad betyder klausul inom juridik ?

Klausul (latin clau'sula), egentligen "avslutningsdel, slutformel", en tilläggsparagraf som tillfogats en rättshandling (till exempel ett kontrakt), som närmare bestämmer, förklarar eller inskränker något av dess innehåll. https://sv.wikipedia.org/wiki/Klausul

Relaterat till klausul

avtal

del

förbehåll

villkor

Diskussion om ordet klausul