falskspelare

falskspelaren
falskspelare
falskspelarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till falskspelare

Hur böjs ordet falskspelare på svenska?

Obestämd singular: falskspelare
Bestämd singular: falskspelaren
Obestämd plural: falskspelare
Bestämd plural: falskspelarna

Ordet falskspelare har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom spel
vardagligt
spel

Ordet falskspelare inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Synonymer till falskspelare (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till falskspelare (inom vardagligt)

Relaterat till falskspelare (inom vardagligt)

ont

mästare

falskhet

slughet

tjuv

bedragare

Ordet falskspelare inom spel

Översättningar (inom spel)

Synonymer till falskspelare (inom spel)

Möjliga synonymer till falskspelare (inom spel)

Diskussion om ordet falskspelare