förvanska

förvanskar

förvanskade

förvanskat

förvanska

Verb


förvanskad

mer förvanskad

mest förvanskad

Adjektiv