vitiate

vitiate
vitiated
vitiated
Verb

Ordet vitiate har 4 betydelser

  • Inom sex
  • Inom religion
  • Inom musik
  • Inom geologi
sex
religion
musik
geologi

Ordet vitiate inom religion

Översättningar (inom religion)

Synonymer till vitiate (inom religion)

Möjliga synonymer till vitiate (inom religion)

Ordet vitiate inom musik

Synonymer till vitiate (inom musik)

Möjliga synonymer till vitiate (inom musik)

Ordet vitiate inom geologi

Synonymer till vitiate (inom geologi)

Möjliga synonymer till vitiate (inom geologi)

Diskussion om ordet vitiate

  • - 2018-10-30

    såra