förvanska

förvanskar
förvanskade
förvanskat
Verb

Hur böjs ordet förvanska på svenska?

Presens: förvanskar
Preteritum: förvanskade
Supinum: förvanskat

Hur används ordet förvanska

 • "Peter Hjörne försöker klara sig ur haveriet med den enda utväg han tycker sig se, nämligen genom att förvanska mina påståenden samt vill påskina att jag endast är en upprörd konstnär som inte kan ta kritik."
 • "Kafka är mest känd för att skriva nära verkligheten, att förvränga och förvanska den med små medel tills den genom alla förskjutningarna liksom sluter sig."
 • "Efteråt har han beskyllt tidningen för att förvanska hans uttalanden."
 • "Stockholmspolisen försvarar projekt Nova och anklagar Dagens Nyheter för att medvetet förvanska verkligheten."
 • "Enligt inspektionen måste det finnas garantier att uppgifterna i passen är tillförlitliga, inte går att förvanska eller missbrukas av utomstående."
 • "Den makedonska trollfabriken lever på att förvanska nyheter för att få så stor spridning som möjligt."
 • "Men också förvanska den."
 • "Där skulle man kunna få tillgång till olika känsliga dokument samt även förvanska eller förstöra information."
 • "Vi vill skapa nya uttryck för vår tid, samtidigt som vi tar till vara de värden som finns och inte förvanska dem."
 • "Solceller och solfångare ska uppmuntras säger kommunen, men i det här fallet avslogs bygglovet eftersom det skulle förvanska husets karaktär i den välbevarade bruksmiljön."
 • "Efteråt har han beskyllt tidningen för att förvanska hans uttalanden."
 • "Stockholmspolisen försvarar projekt Nova och anklagar Dagens Nyheter för att medvetet förvanska verkligheten."
 • "Enligt inspektionen måste det finnas garantier att uppgifterna i passen är tillförlitliga, inte går att förvanska eller missbrukas av utomstående."
 • "Den makedonska trollfabriken lever på att förvanska nyheter för att få så stor spridning som möjligt."
 • "Men också förvanska den."
 • "Där skulle man kunna få tillgång till olika känsliga dokument samt även förvanska eller förstöra information."
 • "Vi vill skapa nya uttryck för vår tid, samtidigt som vi tar till vara de värden som finns och inte förvanska dem."
 • "Solceller och solfångare ska uppmuntras säger kommunen, men i det här fallet avslogs bygglovet eftersom det skulle förvanska husets karaktär i den välbevarade bruksmiljön."
 • "Det menar jag är att förvanska resultaten, säger Per Pettersson-Lidbom till SVT Uppsala."
 • "Han har kallat miljöaktivisten Al Gore för en falsk profet och anklagat forskare för att förvanska sina resultat i syfte att få forskningspengar."

Vad betyder förvanska inom vardagligt ?

förändra form eller innehåll i ogynnsam riktning

Relaterat till förvanska

metafor

obegriplighet

överskattning

vanställning

misstolkning

missbruk

Diskussion om ordet förvanska