förvalta

förvaltar

förvaltade

förvaltat

förvalta

Verb