förminska

förminskar

förminskade

förminskat

förminska

Verb

Synonymer
förminskad

Adjektiv