extravagant

Adjektiv

Översättningar

Vad betyder extravagant inom vardagligt ?

överdriven, överdådig, omåttlig

Översättningar

Synonymer till extravagant

Möjliga synonymer till extravagant

Relaterat till extravagant

oförstånd

smaklöshet

hållningslöshet

våldsamhet

slöseri

överskridande

fantasi

överkänslighet

övermått

överdrift

dyrbarhet

extravagant

extravaganter
Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet extravagant

  • "extravagant praise"

Ordet extravagant har 3 betydelser

  • Inom luftfart
  • Inom generell
  • Inom slang
luftfart
generell
slang

Ordet extravagant inom generell

Synonymer till extravagant

Ordet extravagant inom slang

recklessly wasteful

Översättningar

Synonymer till extravagant

Möjliga synonymer till extravagant